Rasmus Aro

Olen kiinnostunut erityisesti väestönkehityksestä ja muuttoliikkeestä sekä näistä ilmiöistä osana yhteiskunnan rakenteiden muutosta. Vastaan MDI:n väestöennusteiden toteutuksesta niin kansallisella kuin paikallisella tasolla. Olen myös tutustunut ja työskennellyt laajemmin eri aluekehityksen ilmiöiden, kuten monipaikkaisuuden tematiikan, kanssa. Teen työn ohella väitöstutkimusta Turun yliopistossa sosiaalipolitiikan laitokselle maan sisäisestä muuttoliikkeestä vuosina 2008–2019.

My References

Näytä