Henrika Ruokonen

Olen laaja-alainen aluekehittämisen asiantuntija. Olen perehtynyt erityisesti verkostomaiseen ja tietoon nojaavaan kehittämiseen. Tietoperusteisella otteellani otan haltuun kunta- ja aluejohtamisen kysymykset kaikkine sävyineen. Olen ollut mukana muun muassa erilaisten alueiden ja verkostojen strategia- ja ennakointityössä, arvioimassa ja selvittämässä yhteiskehittämisen ja kokeilutoiminnan prosesseja sekä kehittämässä tiedolla johtamisen käytäntöjä. Koulutukseltani olen aluetieteilijä.

My References

Näytä