Uutta

MDI mukaan määrittelemään Suomelle visiota ja tiekarttaa arktisesta osaamisesta

Tekes on tehnyt strategisen avauksen Suomen arktisen toimintaympäristön ja sen mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Tavoitteena on kehittää Suomelle visio ja tiekartta konkreettisiksi jatkotoimiksi arktisen osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Työssä analysoidaan mitkä ovat ne suomalaiset arktisen huippuosaamisen alat, missä osaaminen ja yritykset muodostavat ehjän ja kilpailukykyisen arvoketjun. MDI osallistuu työhön Oulun yliopiston (SMARTIC – tiekartta älykkääseen arktiseen erikoistumiseen) … Jatka lukemista MDI mukaan määrittelemään Suomelle visiota ja tiekarttaa arktisesta osaamisesta

Sparrausta maaseutumaisten alueiden innovaatiotoimintaan

MDI antaa tukea maaseutumaisten alueiden innovaatioympäristöjen kehittämiseen loppuvuoden aikana. Ensimmäisessä osassa tuetaan Kaustisen seutua ja Etelä-Pohjanmaan järvialuetta näkemään omat vahvuudet uusin silmin. Samalla terävöitetään kehittämisen kärkiä. Toisessa osassa rakennetaan maaseutumaisille alueille omaa HUB-konseptia. Tavoitteena on rakentaa pikkukaupungeille omaleimainen HUB-konsepti, joka muodostaa myös kansallisesti kiinnostavan kokonaisuuden. Työn tilaajana on Frami Oy:n vetämä Innovaatioverkosto.

MDI ennakkoarvioi rakennerahastoja 2014–2020

MDI tekee vuosina 2014–2020 toteutettavan rakennerahasto-ohjelman ennakkoarvioinnin työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Arvioinnin kohteena on tuleva Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014−2020, jolla toteutetaan Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa. Arvioija tekee sekä tutkimuksellista ohjelman arviointia että tukee konsultatiivisesti ohjelman valmistelua, eli arvioija tuottaa sekä kansallisille että alueellisille toimijoille informaatiota valmistelun tueksi, arvioi kriittisesti esitettyjä toimia … Jatka lukemista MDI ennakkoarvioi rakennerahastoja 2014–2020

Metropolialueen innovaatiokeskittymät kiteytyksessä syyskuussa

MDI kiritti syyskuussa metropolialueen innovaatiokeskittymäpolitiikan valmistelua Culminatumin toimeksiannosta. Työhön kuului yli 40 haastattelua, kysely yli 400 henkilölle sekä noin 40 keskeisen kehittämisdokumentin analyysi. Työ tehtiin aloituspalaverista loppuseminaariin alle kuukaudessa. Kiteytys ja MDI:n ehdotus innovaatiokeskittymiksi toimi alkupaukkuna metropolialueen innovatiiviset kaupungit (INKA) – valmistelulle. Loka-marraskuussa metropolialueen päättäjät määrittelevät mitä innovaatiokeskittymiä metropolialueella valmistellaan kehitettäväksi 2014-2020. Metropolialue jättää hakemuksen … Jatka lukemista Metropolialueen innovaatiokeskittymät kiteytyksessä syyskuussa

Jukka Vesalainen KOMIA teknologiassa

KOMIA Teknologia on Seinäjoella 21.11.2012 järjestettävä teknologiateollisuuden kontaktitapahtuma, joka kokoaa alan toimijat yhteen verkostoitumaan ja etsimään kumppaneita. Tapahtuman pääpaino on erityisesti metallialalla toimivien teknologiayritysten verkostoitumisella. Tapahtuman taustalla vaikuttavia laajempia pyrkimyksiä ovat suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen sekä näkökulmien avaaminen teollisuuden arvoketjuihin. KOMIA Teknologian ydin on uusi liiketoiminta osallistujayritysten välillä. KOMIA Teknologian järjestämisestä vastaa Seinäjoen seudun elinkeinokeskus … Jatka lukemista Jukka Vesalainen KOMIA teknologiassa