Uutta

Blogi: Alueiden hierarkiaa – urbanisaatiopotentiaali ja sen sudenkuopat

Tässä blogisarjassa Ilppo esittelee väitöstutkimustaan. Tutkimuksessaan Ilppo tarkastelee kaupungistumisen politiikkaa ja rakenteita. Ensimmäisessä osiossa pureuduttiin kaupungistumisen kieleen ja narratiiveihin. Tässä osiossa käsitellään suomalaisia alueellisia imaginaareja sekä hierarkioita. Blogi pohjautuu artikkeliin, joka on julkaistu Territory, Politics, Governancessa 2021: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21622671.2021.1918574  Muistutellaanpa mieleen edellisen blogin johtopäätös: Suomalaisessa poliittisessa järkeilyssä kaupungistuminen on (1) vääjäämätön ulkoinen ilmiö, vaatii välitöntä sopeutumista, … Jatka lukemista Blogi: Alueiden hierarkiaa – urbanisaatiopotentiaali ja sen sudenkuopat

Blogi: Kaupungistumisen narratiivit – Globaalit sulkeumat, kansalliset avaukset

Tässä blogisarjassa Ilppo esittelee väitöstutkimustaan. Tutkimuksessaan Ilppo tarkastelee kaupungistumisen politiikkaa ja rakenteita. Ensimmäisessä osiossa pureudutaan kaupungistumisen kieleen ja narratiiveihin. Tutkimus, johon tämä blogi pohjautuu, on julkaistu Geografiska Annalerissa vuonna 2020 (Open Access): www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/04353684.2020.1827279 Kaupungistuminen on globaali megatrendi. Tätä lausetta tunnutaan toistavan silloin, kun ei jakseta selittää, miksi kaupungit nyt vaan kasvavat ja kehittyvät, ja kuinka … Jatka lukemista Blogi: Kaupungistumisen narratiivit – Globaalit sulkeumat, kansalliset avaukset

Ylöjärven elinkeino-ohjelma vuosille 2021–2026 on valmistunut – Ylöjärvi on vahvasti kasvava kaupunki osana Tampereen dynaamista kaupunkiseutua

MDI tuki Ylöjärveä kaupungin uuden elinkeino-ohjelman laatimisessa. Elinkeino-ohjelmatyö toteutettiin vuoden 2018 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti, ja uudessa elinkeino-ohjelmassa korostuvat pitkäjänteisen elinkeinopolitiikan ja yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen, tiivistyvä yhteistyö Tampereen kaupunkiseudulla sekä kaupungin rohkeus toimia edelläkävijänä valitsemissaan teemoissa. Elinkeino-ohjelman kolmen painopistealueen mukaan Ylöjärvi aikoo tulevina vuosina edistää yritysmyönteistä ilmapiiriä, kehittää elinkeinoelämän toimintaympäristöä ja vahvistaa osaamista ja innovaatiokyvykkyyttä. Jokainen … Jatka lukemista Ylöjärven elinkeino-ohjelma vuosille 2021–2026 on valmistunut – Ylöjärvi on vahvasti kasvava kaupunki osana Tampereen dynaamista kaupunkiseutua

Lapin poismuuton syistä tutkittua tietoa: asumispäätökset syntyvät vahvan tulevaisuuskuvan varassa

MDI selvitti Lapin kuntakohtaista muuttoliikettä sekä sen syitä ja taustatekijöitä. Juuri julkaistun Lapin liitolle toteutetun selvityksen mukaan Lapissa pitkäaikaiset asuinpäätökset syntyvät vahvan tulevaisuuskuvan varaan. Jotta Lapista poismuuttoa voitaisiin kääntää positiiviseksi, täytyy huomio kohdistaa ensimmäiseen työpaikkaansa valmistuviin, ja alueen on kasvatettava sekä veto- että pitovoimaansa. Selvityksen taustalla on tarve kartoittaa, miten Lapin elinvoima ja kasvu turvataan, … Jatka lukemista Lapin poismuuton syistä tutkittua tietoa: asumispäätökset syntyvät vahvan tulevaisuuskuvan varassa

Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

MDI onnittelee Oulua ja kiittää yhteisestä matkasta! Kansainvälinen asiantuntijaraati valitsi Oulun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi (ECoC) 2026. Mukana loppukilpailussa olivat Suomesta myös Tampere ja Savonlinna. Kyse on Euroopan unionin tunnetuimmasta ja merkittävimmästä kulttuuriohjelmasta. Oulun teemana on kulttuuri-ilmastonmuutos, ja hakemuksessa välittyy kuva pohjoisesta omaperäisestä kulttuurista, villistä kaupunkikulttuurista ja luovuudesta. Oulu on suunnitellut monimuotoista ohjelmaa, jossa huomioidaan laajan kulttuuritarjooman … Jatka lukemista Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026