Uutta

Digitaalinen tietopalvelu visualisoi Tampereen seudun yritystoiminnan toimintaympäristön

Toteutimme Business Tampereelle digitaalisen tietopalvelun, jossa kootaan yhteen tärkeimmät tiedot kuvaamaan Tampereen seudun toiminta- ja yritysympäristöä. Palvelu on kattavuudessaan Suomen ensimmäinen. Visualisointipaketin tarkoituksena on kuvata selkeällä tavalla Tamperetta yritystoiminnan alueena ja houkutella siten alueelle lisää uusia kansainvälisen tason yrityksiä sekä ulkomaisia investointeja. Samalla palvelua käytetään seurantapalveluna yritystoiminnan toimintaympäristön kehittymisestä. Visualisointien lähtötietoina käytettiin aineistoja mm. Tilastokeskukselta, … Jatka lukemista Digitaalinen tietopalvelu visualisoi Tampereen seudun yritystoiminnan toimintaympäristön

Blogi: Kouluverkkoja myllerretään Suomen kunnissa

Suomessa on viime vuosina lakkautettu kouluja vauhdilla. Vuonna 2017 laskettiin peruskoulujen määrän puolittuneen noin 25 vuodessa. Lähtökohtaisesti on pyritty lakkauttamaan huonokuntoisia ja pieniä kouluja. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 lopulla alle 50 oppilaan kouluja oli 338 eli kaikkiaan 22 prosenttia Suomen kaikista alakouluista. Kymmenen vuotta aiemmin osuus oli 34 prosenttia. Lukioita on Suomesta kadonnut kymmenen vuoden … Jatka lukemista Blogi: Kouluverkkoja myllerretään Suomen kunnissa

Kuopiossa kaupunkiasuminen vetää – keskusta-asujat ovat tyytyväisimpiä asumiseensa

Toteutimme Kuopion kaupungille Kuopion asumisen trendit ja uudet asuinalueet -selvityksen, jossa tarkasteltiin kuopiolaisten asumispreferenssejä ja selvitettiin Kuopion ja erityisesti kaupungin uusien, suunnitteilla ja rakenteilla olevien asuinalueiden tunnettavuutta. Laajassa asukaskyselyssä selvitettiin kuopiolaisten mielipiteitä tulevaisuuden asumisesta. Tulosten mukaan kuopiolaiset ovat erittäin tyytyväisiä nykyhetken asumiseen kaikenlaisilla asuinalueilla ja kaikissa talotyypeissä. Tulos poikkeaa positiivisesti edeltävistä suomalaisista tutkimuksista. Tyytymättömimpiä ja … Jatka lukemista Kuopiossa kaupunkiasuminen vetää – keskusta-asujat ovat tyytyväisimpiä asumiseensa

Harrastuskyytipalvelua testataan ja kehitetään Tampereella

Tampereella kokeillaan ja kehitetään uutta liikkumispalvelua urheileville lapsille ja nuorille. Kuluvana vuonna rakennettu NääsMaas-harrastuskyytipalvelu tarjoaa yhteiskuljetuksen kouluilta harrastuksiin ja takaisin kouluille. Tavoitteena on luoda turvallinen kuljetuspalvelu koulun ja harrastuspaikkojen välille, siirtää harjoitusten painopistettä iltapäivään ja siten lisätä perheiden yhdessäoloaikaa harjoitusten jälkeen, sekä vähentää harrastuskuljetuksiin liittyvää henkilöautoliikennettä. Muita hyötyjä ovat kuljetuskaluston, liikuntatilojen ja ajan tehokkaampi käyttö … Jatka lukemista Harrastuskyytipalvelua testataan ja kehitetään Tampereella

Blogi: Mitä ekosysteemillesi kuuluu?

*Teksti on julkaistu alun perin Pohjois-Karjalan liiton vieraskynänä.* Kullakin ajalla on käsitteensä. Tämän ajan innovaatiopolitiikan käsitteistöön kuuluvat ekosysteemit. Nykyisessä hallitusohjelmassakin ekosysteemit nostetaan elinkeino- ja innovaatiopolitiikan avainkäsitteiden joukkoon. Tavoitteeksi on asetettu uusien “miljardiluokan” ekosysteemien syntyminen Suomeen sekä nykyisten ekosysteemien vahvistuminen. Poliitikot, virkamiehet sekä konsultit ja tutkijat saattavat puhua korkealentoisilla ja vaikeilla käsitteillä, mutta yhteisen käsitteistön tarkoitus … Jatka lukemista Blogi: Mitä ekosysteemillesi kuuluu?