Arkistot kuukauden mukaan: Marraskuu 2020

Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelussa maakunnalle luotiin neljä skenaariota

MDI toteutti Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelun, jossa hahmoteltiin maakunnalle neljä erilaista tulevaisuuden skenaariota. Lisäksi luotiin maakunnan yhteinen tulevaisuuskuva vuoteen 2040. Tulevaisuustarkastelusta haetaan pontta erityisesti uuden maakuntaohjelman ja maakuntakaavan valmisteluun. Työssä valmistellut skenaariot kuvaavat erilaisia uhkakuvia tai menestymisen mahdollisuuksia. Etelä-Karjalan neljä skenaariota ovat tiivistetysti: kurjimus, käperrys, kohennus ja karsta. Tutustu skenaarioihin tarkemmin tästä. Työ toteutettiin vuorovaikutteisena prosessina, joka … Jatka lukemista Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelussa maakunnalle luotiin neljä skenaariota

Harrastuskyytiä koululaisille – kiinnostuneita kuntia haetaan mukaan toimintaan

Sanna Marinin hallitusohjelmassa viitoitetaan suuntaa entistä vahvemmin lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen koulupäivän yhteydessä. Hallitusohjelman strategisessa kokonaisuudessa ”Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi” on tavoitteen 2 (Lapset ja nuoret voivat hyvin) alla nostettu esille ns. Islannin mallin soveltaminen Suomeen. Kyse on tiivistetysti siitä, että koulupäivän yhteydessä tarjotaan aitoja mahdollisuuksia matalan kynnyksen harrastuksiin: tavoite on tarjota jokaiselle … Jatka lukemista Harrastuskyytiä koululaisille – kiinnostuneita kuntia haetaan mukaan toimintaan

Tiedote: Uusien hyvinvointialueiden alueanalyysi – Hyvinvointialueet jakaantuvat alueellisten erojen, alueprofiilin ja väestöpohjan perusteella neljään ryppääseen

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on tehnyt analyysin uusien hyvinvointialueiden alueellisista ominaisuuksista ja alueprofiilista lähtökohtatilanteessa. Hyvinvointialueita vertaillaan alueanalyysissä elinvoiman, kantokyvyn, sairastavuuden ja tulevan väestönkehityksen näkökulmasta. Tulosten perusteella aluetaloudelliset ja demografiset erot hyvinvointialueiden välillä ovat merkittävät. Suurimmat erot ovat alueiden elinvoimaisuuden olosuhdetekijöissä, kuten Uudenmaan ja Itä-Suomen alueiden välillä. Hyvinvointialueet voidaan jakaa alueanalyysin ja -profiloinnin tulosten perusteella neljään ryhmään, … Jatka lukemista Tiedote: Uusien hyvinvointialueiden alueanalyysi – Hyvinvointialueet jakaantuvat alueellisten erojen, alueprofiilin ja väestöpohjan perusteella neljään ryppääseen