Arkistot kuukauden mukaan: Toukokuu 2020

Blogi: Lisää liikenneyhteyksiä, luontoa ja laulua!

Koivujen huminaa ja auringon lämpöä – on jälleen aika juhlia uusia ylioppilaita! Tulevaisuus on nuorten käsissä. MDI on perinteisesti toteuttanut vuosittain kuntapäättäjille ja viranhaltijoille suunnatun kuntakyselyn. Tänä vuonna halusimme nostaa rinnalle nuorten näkökulman, ja kysyimme erityisesti toisen asteen opiskelijoilta näkemyksiä kunta- ja aluekehityksestä. Kyselyyn kerättiin vastauksia muun muassa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Suomen Lukiolaisten Liiton … Jatka lukemista Blogi: Lisää liikenneyhteyksiä, luontoa ja laulua!

MDI muistaa ylioppilaita perinteisillä stipendeillä

MDI jakaa stipendit Seinäjoen lukiossa ja Kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa Helsingissä erityisesti yhteiskuntaopissa ja maantieteessä ansioituneille abiturienteille. Tänä keväänä MDI-stipendin saavat Seinäjoen lukiossa Nella Poltto, Otto Haapala ja Saara Viitanen. Kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa Helsingissä stipendin saavat Matias Laukkanen, Aarni Parkkari ja Saku Sjöman. Paljon onnea kaikille uusille ylioppilaille!

Blogi: Kaupunkien luovuudelle on nyt kysyntää

Koronakriisi on ajanut Euroopan ennennäkemättömään kriisiin. Kaupunkivetoinen talouskasvu on vaihtunut kaupunkijohteiseksi syöksykierteeksi, kun ihmisten yhteisiin elämyksiin perustuvat palveluelinkeinot on pysäytetty. On kuitenkin selvää, että ahdingosta voidaan nousta nimenomaan kaupunkivetoisesti. Miten tämä onnistuu tilanteessa, jossa virus jää kytemään kenties vuosiksi? On opittava elämään epävarmuuden oloissa. Kaupungit ovat perusolemukseltaan moninaisuuden, luovuuden ja solidaarisuuden keskittymiä. Nyt tarvitaan tämän … Jatka lukemista Blogi: Kaupunkien luovuudelle on nyt kysyntää

Selvitys tarjoaa työkaluja asuntopoliittisten ohjelmien laadintaan

Selvitys kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arvioinnista ja kehittämisestä on valmistunut. Selvityksen mukaan kuntien asuntopoliittisten ohjelmien kytkökset maa- ja kaavoituspolitiikkaan vahvistavat toimien strategisuutta ja vaikuttavuutta. Asuntopolitiikassa ohjelman valmistelun ja toteutuksen monialaisuuteen ja tietopohjan vahvistamiseen tulee panostaa. Asuntopoliittiset ohjelmat ovat sekä sisällöltään että strategiselta otteeltaan vaihtelevia. Asuntopolitiikkaan vaikuttavat mm. väestönkehitys ja muiden kuntien ja seututason MAL-ratkaisut. … Jatka lukemista Selvitys tarjoaa työkaluja asuntopoliittisten ohjelmien laadintaan

Skenaariotarkastelu ennustaa vieraskielisen väestön määrän kasvavan Suomessa yli kaksinkertaiseksi 2040 mennessä

MDI toteutti Kuntaliitolle selvityksen vieraskielisten määrän kehityksestä Suomessa 2040-luvulle saakka. Vieraskielisten määrän kasvu 2010-luvulla on ollut todella voimakasta, ja kasvu on keskittynyt hyvin vahvasti suurimpiin kaupunkeihin. Vieraskielisen väestön määrän kasvua selittävät muun muassa maahanmuutto, joka tuo Suomeen noin 15 000–16 000 henkilöä vuodessa sekä runsas syntyvyys ja matala kuolleisuus, joita selittävät etenkin maahanmuuttajien nuori ikärakenne. … Jatka lukemista Skenaariotarkastelu ennustaa vieraskielisen väestön määrän kasvavan Suomessa yli kaksinkertaiseksi 2040 mennessä