Arkistot kuukauden mukaan: Huhtikuu 2020

Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma tehdään monialaisessa yhteistyössä

MDI toteuttaa Porvoon kaupungille kulttuuriohjelman yhdessä Porvoon kaupungin ja MDI:n kumppanin Krista Petäjäjärven kanssa. Tarkoituksena on muodostaa yhteinen visio ja konkreettinen toimenpideohjelma porvoolaisen kulttuurin kehittämiselle vuoteen 2030 saakka ja rakentaa yhteistä ymmärrystä porvoolaisen kulttuurin kasvavasta painoarvosta osana kaupungin identiteettiä ja vetovoimaisuutta. Ohjelmatyöllä vahvistetaan monialaista yhteistyötä, tuetaan päättäjäviestintää sekä tuodaan näkyviin porvoolaisen kulttuurin monialainen ja moniääninen … Jatka lukemista Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma tehdään monialaisessa yhteistyössä

Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri aktivoi kehittämistyöhön yli kuntarajojen

MDI toteutti alkuvuodesta 2020 Seinäjoen, Ilmajoen ja Jalasjärven seudulla toimivan paikallisen kehittämisyhditys Liiverin arvioinnin, jossa tarkoituksena oli tunnistaa ja asemoida Liiveriä paikallisen, maaseudun kehittämisen ja aluekehittämisen kentässä sekä tunnistaa Liiverin rooli ja lisäarvo muihin toimijoihin ja kehittämisvälineisiin verrattuna. Lisäarvon arvioinnissa käytettiin European Evaluation Helpdesk for Rural Developmentin (2017) luomaa viitekehystä Leader-toimintatavan soveltamisesta. Siinä Leader-toimintatavalla nähdään … Jatka lukemista Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri aktivoi kehittämistyöhön yli kuntarajojen

Tarve verkostomaiseen toimintatapaan korostuu aluekehittämistyössä

Aluekehittämisen verkostoyhteistyön toiminta- ja rahoitusmalleja analysoivan selvityksen mukaan aluekehittämisen verkostotyö vaatii nykyistä vankemman tietopohjan, joka on rakennettu aluekehittämistoimijoiden yhteistyönä. Lisäksi kansallisesti vaikuttava verkostotyö vaatii selkeät tavoitteet ja poliittisen tuen aluekehittämiselle. Verkostoilta vaaditaan rahoituksen vastineeksi vahvempaa tulosvastuuta, ja niiden tulisi vahvistaa aluekehittämisen kyvykkyyksiä ja vertaisoppimista. Aluekehittämisen ”ilkeiden ongelmien” ratkaiseminen tai ”monitahoisten mahdollisuuksien” hyödyntäminen ei ole mahdollista … Jatka lukemista Tarve verkostomaiseen toimintatapaan korostuu aluekehittämistyössä

Tiedote: Ajankohtaista tietoa koronasta ja kunnista

MDI:n yhteistyökumppanin Robonomist Oy:n kokoama korona ja kunnat -tietokooste tuo kunnille ajankohtaista tietoa koronatilanteesta. Tieto on tarpeen, kun kunnat ja koko julkinen sektori ovat isojen päätösten edessä. Tietopaketti avaa kuntatason tietoa sairastuneiden määrästä, riskiryhmien koosta, ikärakenteista, työpaikkojen määrästä eri aloilla ja pendelöinnistä. Tiedot perustuvat THL:n ja Tilastokeskuksen kriisitilanteessa avaamaan kuntatietoon. MDI ja Robonomist ovat rakentamassa … Jatka lukemista Tiedote: Ajankohtaista tietoa koronasta ja kunnista

Kohti kestävämpää monipaikkaista Suomea

Koronakriisi toi etätyön osaksi suomalaisten arkea pikavauhdilla tänä keväänä. Siinä missä osa lähti etätöihin mökille, toisten monipaikkaisuus eli arjen elinympäristöjen koostuminen useasta eri paikasta ja liikkumisesta niiden välillä, on vähentynyt poikkeusolojen aikana. Monipaikkaisuus on jo pitkään ollut olennainen osa suomalaista elämäntapaa, esimerkkeinä mökkeily, pendelöinti, etätyö sekä osa-aika-asuminen. Monipaikkaisuudesta on kuitenkin vain vähän kattavaa tietoa, ja … Jatka lukemista Kohti kestävämpää monipaikkaista Suomea