Arkistot kuukauden mukaan: Tammikuu 2020

Leader on paikallisen kehittämisen moottori

Leader-toimintatavan arvioinnin mukaan Leaderin suurin lisäarvo on sosiaalisessa pääomassa ja paikallistuntemuksessa, ja tulevaisuudessa Leader-toimintatapaa tulisi sekä uudistaa että vahvistaa. Leader-toiminta on maaseudun yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä, jonka periaatteina ovat alueperusteisuus, alhaalta ylös, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkostoituminen. Leader-periaatteet ovat laajasti hyväksyttyjä, mutta niiden toteuttaminen vaihtelee. Leader-toiminnan toteuttamisesta vastuussa ovat Suomen … Jatka lukemista Leader on paikallisen kehittämisen moottori

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toimintaa selvitetään laajasti

MDI ja NHG Consulting selvittävät STEA-avustusta saavien järjestöjen TKI-toimintaa. Selvityksessä tarkastellaan, mitkä seikat edesauttavat sote-alan järjestöjen tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan kehittämistä, millaisia haasteita toiminnalle on, ja millainen asema STEA-avustuksella rahoitetulla toiminnalla on innovaatioympäristössä. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti sote-alan järjestöjen toimintoja, joissa on kehitetty uusi toimintatapa, ja jotka ovat juurtuneet tai levinneet jatkuvaksi toiminnaksi. Järjestöjen TKI-toiminnan, tai … Jatka lukemista Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toimintaa selvitetään laajasti

Sote- ja työllisyyspalvelujen vaikuttavuusperustainen ohjausmalli auttaa ohjaamaan palveluita kohti tavoitteita

VN TEAS-hankkeen Vaikuttavuusperustainen ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa raportti Reittiopas vaikuttavuuteen on julkaistu. Hankkeessa luotiin sote- ja työllisyyspalveluille vaikuttavuusperustainen ohjausmalli, jossa tarkastellaan palvelujärjestelmää asiakkaista käsin. Palvelujärjestelmän keskeisimpänä tavoitteena on lisäksi maksimoida väestön terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja autonomiaa sekä pienentää eroja väestöryhmien välillä mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Vaikuttavuuden ohjaaminen perustuu tietoon, joka kanavoituu yksittäisiltä asiakkailta tuottajien kautta palvelun järjestäjien käyttöön ja kansalliseen … Jatka lukemista Sote- ja työllisyyspalvelujen vaikuttavuusperustainen ohjausmalli auttaa ohjaamaan palveluita kohti tavoitteita

Digitaalinen tietopalvelu visualisoi Tampereen seudun yritystoiminnan toimintaympäristön

Toteutimme Business Tampereelle digitaalisen tietopalvelun, jossa kootaan yhteen tärkeimmät tiedot kuvaamaan Tampereen seudun toiminta- ja yritysympäristöä. Palvelu on kattavuudessaan Suomen ensimmäinen. Visualisointipaketin tarkoituksena on kuvata selkeällä tavalla Tamperetta yritystoiminnan alueena ja houkutella siten alueelle lisää uusia kansainvälisen tason yrityksiä sekä ulkomaisia investointeja. Samalla palvelua käytetään seurantapalveluna yritystoiminnan toimintaympäristön kehittymisestä. Visualisointien lähtötietoina käytettiin aineistoja mm. Tilastokeskukselta, … Jatka lukemista Digitaalinen tietopalvelu visualisoi Tampereen seudun yritystoiminnan toimintaympäristön

Blogi: Kouluverkkoja myllerretään Suomen kunnissa

Suomessa on viime vuosina lakkautettu kouluja vauhdilla. Vuonna 2017 laskettiin peruskoulujen määrän puolittuneen noin 25 vuodessa. Lähtökohtaisesti on pyritty lakkauttamaan huonokuntoisia ja pieniä kouluja. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 lopulla alle 50 oppilaan kouluja oli 338 eli kaikkiaan 22 prosenttia Suomen kaikista alakouluista. Kymmenen vuotta aiemmin osuus oli 34 prosenttia. Lukioita on Suomesta kadonnut kymmenen vuoden … Jatka lukemista Blogi: Kouluverkkoja myllerretään Suomen kunnissa