Arkistot kuukauden mukaan: Huhtikuu 2019

Blogi: Koko Helsingin Perussuomalaiset

Vaalit on käyty, ja tulos on selvä eli epäselvä. Paljon tullaan kirjoittamaan analyysejä suurimman puolueen historiallisen täpärästä voitosta, vihreiden ja vasemmiston noususta, kokoomuksen ja keskustan tuloksesta sekä perussuomalaisten huimasta menestyksestä vaalipäivän äänissä. Keskiöön nousee juuri perussuomalaisten menestys, joka sitoo Suomen poliittisen kehityksen osaksi eurooppalaisia virtauksia. Sami Moisio tarkasteli Helsingin Sanomien vieraskynässä (HS 27.4.) perussuomalaisten vaalimenestystä … Jatka lukemista Blogi: Koko Helsingin Perussuomalaiset

MDI järjesti kalatalouden viestintäverkoston Ui verkkoon! kick-off -työpajan

MDI suunnitteli ja fasilitoi kalatalouden viestintäverkoston ensimmäisen työpajan, jonka tavoitteena oli pohtia kalatalouden ja sen eri toimijoiden viestinnän keskeisiä haasteita ja tarpeita, löytää viestintäyhteistyön mahdollisuuksia ja määritellä viestintäverkoston tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Työpajassa esiteltiin lisäksi toteuttamamme kalatalouden verkostoanalyysin tulokset. Verkostoanalyysin tavoitteena oli luoda kokonaiskuvaa kansallisesta kalatalouden verkostosta.

Blogi: C21+2 kaupunkien kilpailukyky 10 avainmuuttujalla

Alueen kilpailukykyyn ja asemaan liittyvät muutokset herättävät paljon mielenkiintoa. Mistä sitten puhutaan, kun puhutaan alueen kilpailukyvystä? Yksinkertaistettuna kyse on alueen ominaisuuksista ja kilpailuasetelmasta suhteessa muihin alueisiin. Kaikki alueet haluavat lähtökohtaisesti menestyä alueiden välisessä kilpailussa. Alueet joko saavat tai eivät saa ominaisuuksien perusteella kasvu- ja kilpailuetua suhteessa muihin alueisiin. Ominaisuudet liittyvät kasvuun ja kasvun osatekijöihin, sijaintiin … Jatka lukemista Blogi: C21+2 kaupunkien kilpailukyky 10 avainmuuttujalla

MDI analysoi kansallista kalatalouden verkostoa

MDI toteutti verkostoanalyysin kansalliselle kalatalouden verkostolle. Organisaatioryhmätasolla toteutetussa analyysissä selvitettiin toimijoiden merkittävimpiä yhteistyötahoja, yhteydenpidon tiiveyttä ja verkoston eri toimijoilta saatavan tiedon merkitystä. Analyysin perusteella kalatalouden verkosto rakentuu keskenään tiiviissä yhteistyössä olevien käytännön toimijoiden eli kaupallisten kalastajien, vesiviljelijöiden sekä jalostusyritysten ympärille. Käytännön toimijoiden tiiviin tiedonvaihdon ohella etenkin viranomaisilta saatavan tiedon merkitys osoittautui useille toimijoille tärkeäksi. Paikallislähtöinen … Jatka lukemista MDI analysoi kansallista kalatalouden verkostoa

MDI sparraa Leader-työn kehittämistä

MDI suunnitteli ja fasilitoi työpajan Leader-ryhmien arviointiryhmälle. Työpajan aikana laadittiin Leader-ryhmien tuensaajille kysely, jota kaikki Suomen Leader-ryhmät voivat käyttää itsearvioinnin ja arvioinnin tiedonkeruussa.