Arkistot kuukauden mukaan: Tammikuu 2019

MDI selvitti saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja Euroopassa

MDI toteutti maa- ja metsätalousministeriölle ja saaristoasiain neuvottelukunnalle Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa – selvityshankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kuva Euroopan maiden saaristoisuudesta, erityisesti ympärivuotisesti asuttujen ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarten osalta, ja vesistöisyydestä sekä saaristo- ja vesistöalueiden huomioimisesta aluepolitiikassa. Selvitys on ainutlaatuinen, sillä eurooppalaisia saaristopolitiikoita ei ole aiemmin tutkittu ja vertailtu kattavasti. Lisäksi selvityksen tuottamaa … Jatka lukemista MDI selvitti saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja Euroopassa

MDI teki asuntosijoittajille kaupunkioppaan

MDI tuotti Sijoitusovi.com -sivustolle asuntosijoittajan kaupunkioppaan, jossa tarkasteltiin 25 kaupunkia 12 avainmuuttujan valossa. Tuotoksena syntyi verkkopohjainen asuntosijoittajan kaupunkiopas asuntosijoittajien tarpeisiin, josta selviää esimerkiksi alueen asumisdynamiikkaan, väestökehitykseen ja aluetalouteen liittyviä tekijöitä. Työ valmistui marraskuun lopussa 2018.

Kouvola jatkaa elinvoimansa vahvistamista

Kouvolan kehityksen tunnusluvut ovat olleet 2010-luvulla haasteellisia. MDI teki vuonna 2016 Elinvoimakäänne-raportin, jossa oli 10 tekoa elinvoiman vahvistamiseksi. Vuoden 2019 alussa MDI fasilitoi elinvoimastrategiapäivän, joka pohjautui aikaisempaan raporttiin, päivitettyyn elinvoimatarkastelupakettiin sekä tuoreisiin kuntakyselyn tietoihin. Työpajassa työskenneltiin kaupunkistrategian mukaisissa teemoissa: Uutta luova kaupunki (koulutus, asuminen), Yritysten kasvu (työpaikat ja yrittäjyys saavutettavuus) ja Paras aktiivinen arki (yhteisöllisyys, … Jatka lukemista Kouvola jatkaa elinvoimansa vahvistamista

MDI sparraa Oulun Eteläisen strategiatyötä

MDI sparraa Oulun eteläisiä seutukuntia valmistelemaan ja päivittämään alueen elinvoiman vahvistamiseen liittyvää strategiaa. Työ toteutetaan kevään 2019 aikana kolmen seudullisen työpajan sarjana, minkä lisäksi järjestetään ydinryhmän sparrausessiot strategian sisältöjen täsmentämiseksi. Strategia ja työ valmistuvat kesällä 2019.