Arkistot kuukauden mukaan: Marraskuu 2017

Kokkolan kaupungin viestinnän kehittämisohjelmalle sparrausta

Kehittämisestä suuri osa on nykyään viestintää – ja kehittämistä ei voi nykyään tehdä ilman viestintää. MDI:llä on ilo jatkaa ponnisteluja yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa, kun loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018 tuotetaan viestinnän sparrausta sisällöllisesti vuoden 2017 aikana työstetystä strategiasta ponnistaen. Teemakorit ovat siis tutut, mutta viestinnän kanavat ovat uusia. Työssä huomioidaan myös kuntalain 29 §, … Jatka lukemista Kokkolan kaupungin viestinnän kehittämisohjelmalle sparrausta

MDI analysoimassa meriklusteria Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä

Pohjoinen kasvuvyöhyke on Etelä-Suomen 13 kaupungin ja kuuden maakunnan muodostama yhteistyöverkosto. Yksi dynaamisimmista teollisuuden klustereista vyöhykkeellä on tällä hetkellä meriklusteri, johon kuuluvat yritykset ovat kasvattaneet liikevaihtoaan tuntuvasti viime vuosina ja nousseet keskeisten työllistäjien joukkoon etenkin Varsinais-Suomen alueella. MDI on mukana Turun kauppakorkeakoulun koordinoimassa selvityshankkeessa, jonka tavoitteena on hahmottaa Pohjoisen kasvuvyöhykkeen meriklusteria määrittäviä verkostosuhteita ja pureutua syvällisemmin … Jatka lukemista MDI analysoimassa meriklusteria Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä

Reisjärvelle kuntastrategiaan eväitä

MDI oli mukana Pohjois-Pohjanmaalla Uusi kunta 2019 -pohdinnoissa. Tämän jatkumona MDI osallistuu Reisjärven kunnan strategian sparraukseen tekemällä toimintaympäristökatsauksen dokumenttianalyysinä, elinvoimakyselyn toimijoille sekä yhden strategiapajan joulukuussa. Nämä osiot antavat eväitä kuntastrategian laadintaan sekä virkajohdolle että luottamushenkilöille. Lisäksi MDI sparraa strategian kirjoitustyötä alkuvuodesta 2018.