Arkistot kuukauden mukaan: Maaliskuu 2017

MDI sparrasi ProAgria-ryhmää verkostojen kehittämisestä

Toimintaympäristön muutos haastaa ProAgriaa yhä vahvemmin verkostomaiseen tapaan toimia, jotta voidaan löytää ratkaisuja asiakaskunnan muuttuviin tarpeisiin ja haasteisiin. MDI sparrasi ProAgria-ryhmän (Alueelliset ProAgria Keskukset, ProAgria Keskusten Liitto, Faba, ProAgria Maatalouden Laskentakeskus Oy, ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, Valio Oy Alkutuotanto) verkostomaisen strategian rakentamisessa ja jalkauttamisessa. Työ sisälsi yhden päivän strategiaseminaarin suunnittelun, fasilitoinnin ja raportoinnin.

Etelä-Suomen kehityskäytävien profilointi valmistunut

Alueiden kehittyminen kanavoituu yhä enemmän hallinnolliset rajat ylittäviin käytäviin. Uudenmaan maakunnassa valmistellaan uuden kokonaismaakuntakaavan käynnistämistä, ja keskeinen osa tätä valmistelutyötä on aluerakenteen ja pääliikenneverkon kehittämisen painopisteiden valinnat. Tätä työtä tukemaan MDI teki Uudenmaan maakuntaliiton toimeksiannosta Etelä-Suomen kehityskäytävien profilointityön. Tulosten perusteella on piirretty Sininen käytävä Turkuun, Oranssi Tampereelle, Vihreä Lahteen ja Kouvolaan sekä Punainen Kotkaan. Tulosten … Jatka lukemista Etelä-Suomen kehityskäytävien profilointi valmistunut

Uudistuksille tutkimuksellista tukea

Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) tuottaa tietoa uudistusten valmistelun, päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Vuoden 2017 alussa VM ja STM ovat käynnistäneet hankekokonaisuuden, joka tukee sote- ja maakuntauudistuksen toteutusta. Kokonaisuus on jaettu neljään osahankkeeseen, joista kolme toteutetaan käytännössä rinnakkain. Ensimmäinen osahanke (Smuuto) tuottaa ja päivittää jatkuvaa tilannekuvaa valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Alkuvaiheessa … Jatka lukemista Uudistuksille tutkimuksellista tukea

Sastamalaan muutoskitkasta elinvoimaa

Sastamala pyrkii kääntämään muutoskitkan elinvoimaksi. Työ sisältää kaikkiaan kuusi kokonaisuutta: yhteistyön tiivistäminen elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa; elinvoimapalvelujen tuottaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja  kokeilut; kaupungin johtamisen kehittäminen uudessa tilanteessa; kaupungin prosessien tarkistaminen ja kehittäminen; perhepalveluverkoston kehittäminen sekä elinvoimamittarin kehittäminen. MDI:ltä on mukana laaja joukko asiantuntjoita sekä toimistoilta että neuvonantajaverkostosta. Lisäksi työssä on mukana Jouko Luukkonen … Jatka lukemista Sastamalaan muutoskitkasta elinvoimaa

Blogi: Kuka kehittäisi townhouse-asumista?

Keski- ja Länsi-Euroopan kaupunkeja ja kirkonkyliä kierrellessä pohtii usein miltä suomalaiset taajamat näyttäisivät ja tuntuisivat jos meilläkin olisi keskustojen liepeillä kaupunkipientalojen rajaamia katuja. Sellaisia kiireettömään käyskentelyyn monivivahteisella ilmeellä ja ihmisen mittakaavalla kutsuvia alueita, joita meillä ei ole juuri rakennettu sitten 1900-luvun alun puutalokortteleiden. Vahvasti kaupungistuvassa Suomessa on nyt tilausta myös unelmointia vakavammalle ajattelutyölle. SYKEn uusi … Jatka lukemista Blogi: Kuka kehittäisi townhouse-asumista?