VAAKA – vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa

Valtioneuvoston kanslia

VAAKA – vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa -tutkimushankkeen ytimenä on tuottaa tutkimuksellista tietoa aluehallintouudistuksen ennakoiduista vaikutuksista aluekehittämisjärjestelmään sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminnan asiakaslähtöisyyteen, kustannustehokkuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Hanke valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä ja työn tuloksia hyödynnetään aluehallintouudistuksen valmistelussa. MDI toteuttaa tutkimushankkeen Tempo Economics Oy:n ja Melkior Oy:n kanssa. Työ on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa ja työtä koordinoi TEM. Hankkeessa ovat mukana myös muut ministeriöt. Tutkimushankkeesta tiedotetaan ja tuloksista viestitään sivustolla www.mdi.fi/vaaka