Uudenmaan liiton tulevaisuusskenaariot

Uudenmaan liitto

Työssä laaditaan Uudenmaan liiton johtoryhmän kanssa skenaariot Uudenmaan liitolle. Alkuvaiheessa on tunnistettavissa ainakin neljä erilaista skenaariota. Tehtävänä on johtoryhmän kanssa työstää ajatukset mahdollisiksi skenaarioiksi ja niiden mukaisesti rakentaa skenaariot Uudenmaan liiton tulevaisuudelle. Sparraukseen osallistuu liiton johtoryhmä. Sparrauksiin ei kutsuta ulkopuolisia henkilöitä, vaan MDI hankkii ja suodattaa maakunta- ja soteuudistuksesta ajankohtaisimmat tiedot johtoryhmän käyttöön.