Työelämä 2020-hankkeen loppuarviointi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työelämä 2020 –hankkeen tehtävänä on edistää vuonna 2012 valmistuneen työelämästrategian toteutumista. Hankkeen toimeenpano käynnistyi täysipainoisesti vuonna 2013 ja sen toimintakausi päättyy vuonna 2019. MDI toteuttaa vuoden talven 2018-2019 aikana hankkeen loppuarvioinnin. Loppuarvioinnissa keskitytään hankkeen tulosten arviointiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä hankkeen vaikuttavuuden, merkityksen ja lisäarvon arviointiin. Lisäksi arvioinnilla tuetaan hankkeen tulosten juurruttamista sekä oppien levittämistä hankkeen päättymisen jälkeen mm. seuraavaa hallituskautta silmälläpitäen. Hankkeen elinkaaren mukaisesti arvioinnissa pyritään tuottamaan sellaista tietoa, joka auttaa tulosten vakiinnuttamisessa normaaleihin käytäntöihin sekä työelämän kehittämiseen pidemmällä aikatähtäimellä.