Turun kaupungin väestöennuste vuoteen 2040

Historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova

MDI laskee väestöennusteen vuoteen 2040 asti Turun kaupungille väestöennusteen, jossa lasketaan kaupungin väestönkehitys 2017–2040, ja kuvataan tarkemmin väestönkehityksen osatekijät sekä kunnan demografista kehitystä.