Tuki sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun

Pohjanmaan liitto, sote- ja maakuntauudistus

Pohjanmaan liitto koordinoi sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Pohjanmaalla. MDI tukee uudistuksen valmistelua kirkastamalla keväällä 2018 valmistelun kokonaiskuvaa vastuuvalmistelijoita ja muutosjohtajia haastatellen. Lisäksi MDI osallistuu uudistuksen johtoryhmän sparraukseen. Työ sisältää option mm. strategiasparrauksesta ja fasilitoinnista sekä erillisselvitysten toteuttamisesta (mm. palveluverkko, hyvinvointianalyysi, valinnanvapaus) vuoden 2018 aikana.