Strategiantyön konsultointi ja kumppanuus Sevas Kodit Oy:lle

Sevas Kodit Oy

Työssä tehdään ensin asuntopolitiikan, erityisesti vuokra-asumisen tilannekuva, johon kootaan asuntopolitiikan, erityisesti vuokra-asumisen tilannekuva, analysoimalla nykyisen hallituskauden aikana tuotetut selvitykset ja tutkimukset koskien erityisesti kaupunkien vuokra-asuntotarjontaa ja sen kehitystä. Lisäksi tehdään haastatteluja. Tämän jälkeen tehdään kaksivaiheinen tarkastelu vuokra-asumiseen Seinäjoella, jossa ensin analysoidaan muuttoliikettä, väestönkehitystä ja rakennetta, väestöennustetta ja ennustettuja ikärakenteen muutoksia, työllisyyttä sekä pendelöintiä. Näin saadaan tarkka kuvan Seinäjoen vuokramarkkinoiden toimintaympäristöstä. Seinäjokea verrataan suhteessa Jyväskylään, Joensuuhun, Poriin ja Kouvolaan. Toisessa vaiheessa tarkastellaan tuettuja asuntomarkkinoita erilaisia ARA-indikaattoreita hyödyntäen. Kolmanneksi tehdään Seinäjoen tulo- ja lähtömuuton rakenteellinen analyysi. Lopuksi järjestetään Sevas Kodit Oy:lle strategiatyöpajat sekä raportoidaan työ. Työ tehdään keväällä 2019.