Sote- ja maakuntauudistuksen tuki

VNK (VNTEAS)

Sote- ja maakuntauudistus on kokoluokassaan vertaansa vailla. Uudistuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille. Vuosina 2017-2018 MDI:llä on kunnia olla mukana kolmessa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sote- ja maakuntauudis-tuksen toteutusta käsittelevässä hankkeessa yhdessä konsortiokumppaneiden NHG Consultingin, Frisky & Anjoyn ja Tempo Economicsin kanssa. MDI vetää kahta hanketta: SMUUTO-hankkeessa tarkastelun keski-pisteessä on uudistuksen toimeenpanon arviointi (mm. hyvät käytännöt ja kriittiset kohdat) ja SOMAYRTTI-hankkeessa sote- ja maakuntapalveluiden yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja ohjauskeinot. NHG Con-sultingin vetämässä MOHJU-tutkimushankkeessa tarkastellaan maakunnan ohjausmalleja. Kaikkien hank-keiden tarkoituksena on kerätä ja analysoida ajantasaista tietoa uudistusten tueksi ja sparrata muutostoi-mijoita. MDI:n vastuulla hankkeissa on maakuntapalveluiden temaattinen tarkastelu sekä osallistava aineis-tonkeruu ja -analysointi. SOMAYRTTI-hanke valmistui vuoden 2017 loppuun mennessä, MOHJU maaliskuussa 2018 ja SMUUTO vuoden 2018 loppuun mennessä.