Selvitys maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn

Maa- ja metsätalousministeriö

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 tavoitellaan maatalousalan kilpailukyvyn vahvistamista useiden eri toimenpiteiden kautta. MDI:n ja Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttamassa selvityksessä arvioidaan kehittämisohjelman vaikutuksia maatalousalan kilpailukykyyn. MDI toimii työssä PTT:n alihankkijana. Työ pohjautuu pääosin seuranta- ja tilastotiedon analysointiin ja siinä pyritään käyttämään kontrafaktuaalista arviointiotetta. Arviointi toteutetaan osissa. Vuonna 2017 toteutetaan maaseudun kehittämisohjelman tuloksellisuusselvitys ja vuonna 2019 vaikuttavuusselvitys. Työ valmistuu keväällä 2019.