Selvitys maaseudun kehittämisestä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla

Aikataulu: joulukuu 2014 – lokakuu 2015
Resursointi: 292 työpäivää koko konsortiolta, 87 MDI:ltä, mukana koko henkilökunta

Tapauskuvaus

MDI:n, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian, Avaintaito Osuuskunta Suomen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin muodostama konsortio analysoi paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason muodostamaa maaseudun kehittämisen kokonaisuutta kaudella 2007–2013 maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Työn rahoittivat MMM ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Vaikka selvityksen tarkasteluajanjaksona oli ohjelmakausi 2007–2013, ja työn suositukset suunnattiin nykyiselle ja seuraavalle ohjelmakaudelle.

Toimenpiteet

Kirjallisen materiaalin analysointi, haastattelut, kyselyt, verkostojen analysointi, neljä alueellista arviointileiriä.

Tulokset

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma kaudella 2007–2013 oli laaja ja mahdollistava kokonaisuus. Ohjel-massa annettiin tilaa alueellisille ja paikallisille painotuksille. Haittapuolena mallissa kuitenkin on, että ohjelmasta ja sitä eri aluetasoilla täydentävistä ja tarkentavista asiakirjoista ei välity kovin selkeää kokonaisnäkemystä kotimaisen maaseudun kehittämisen ydinteemoista.

Tunnelmien perusteella toteutuksessa on onnistuttu, sillä maaseudun kehittäjät ovat pääosin tyytyväisiä ohjelmakauden 2007-2013 toteutukseen. Ohjelmakauden ansiona on myös yhteistyön paraneminen sekä alueiden sisällä että aluetasojen välillä. Seurantatietojen puutteellisuus kuitenkin vaikeuttaa ohjelmakauden tuloksellisuuden arviointia.

Materiaali

ALPAKKA-leirien blogisivu: http://uutisalpakka.blogspot.fi/

Julkaisut

Mahdollistavaa maaseudun kehittämistä -loppuraportti (laaja raportti)

Tiivistelmä selvityksen loppuraportista (kansalaisen versio)

Tilaajan suusta

”Alueellisten ja paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien vaikuttavuuden arviointi oli meille erittäin tärkeä työ. MDI & konsortio teki valtavan työn aineiston läpikäynnissä. Selvitystyön tulokset, johtopäätökset ja suositukset ovat hyödyllisiä eri toimijoille maaseudun kehittämistyössä. MDIn & konsortion kanssa työskentely oli innostavaa ja inspiroivaa!”

– Sanna Sihvola, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö