Satakunnan alue-ennakoinnin toimintamallin suunnittelu

Satakuntaliitto

Satakuntaliitto uudistaa alueellista ennakointityötään kohti ennakoidun rakennemuutoksen hallintaa. Työssä korostuvat ennakoinnin hyödyntäminen, alueiden varautuminen elinkeinojen uudistamiseen sekä älykkään erikoistumisen ja kokeilukulttuurin vahvistaminen. Ennakoiva rakennemuutos on jatkuvaan strategiatyöhön ja päätöksentekoon sisältyvä asia ja ennakoivan rakennemuutoksen hallinta tarvitsee tulevaisuuskestäviä strate-gioita sekä ketterää ja kokeilevaa toteutusta. MDI tukee Satakuntaliittoa alue-ennakoinnin toimintamallin uudistamisessa toimintaympäristön ennakoinnin ja seurannan osalta. Työ valmistuu toukokuussa 2016.