Porvoon kaupungin väestöennuste vuoteen 2040

Porvoon kaupunki

MDI laskee väestöennusteen vuoteen 2040 asti Porvoon kaupungille väestöennusteen, jossa lasketaan kaupungin väestönkehitys 2017–2040, ja kuvataan tarkemmin väestönkehityksen osatekijät sekä kunnan demografista kehitystä.