Pirkanmaan start up -allianssin ennakkovaikutusten arviointi

Pirkanmaan liitto

MDI ohjaa ja fasilitoi Pirkanmaan start up -allianssin vaikutusten ennakkoarviointiprosessin sekä koostaa prosessin, tausta-aineistojen ja
vaikuttavuustietojen pohjalta EVA-arviointiraportin allianssin kehitys- toteutusvaiheiden päätöksenteon tueksi.
Ennakkovaikutusten arvioinnin tavoitteena on jäsentää ja selkeyttää startup-allianssin tavoitteita, toimeenpanon vaihtoehtoja, tunnistaa ja arvioida sen
vaikutuksia sekä allianssiosapuoliin, startup-ekosysteemiin että laajemmin alueen eri väestö- ja toimijaryhmiin, ympäristöön sekä
aluetalouteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Näin tehtävä ennakkovaikutusten arviointi tukee allianssin päätöksentekoa ja tekee siitä
läpinäkyvämpää ja kestävämpää.