Perusopetuksen kouluverkon optimointitarkastelu 2033

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki kasvaa vauhdilla ja alueella ennustetaan olevan XX prosenttia enemmän kouluikäisiä vuonna 2032 kuin nyt. Kaupungin kouluverkko on kuitenkin oppilasmäärän kasvun näkökulmasta osin epäedullisesti hajautunut ja nyt kaupunki hakee ymmärrystä tulevaisuuden kouluverkon suunnitteluun ja sen kehittämiseen. Työssä toteutettiin Tampereen väestöennusteen 2032 sovittaminen korttelitasoiseksi oppilasmäärän ennusteeksi (kasvua tai laskua) ja sitä käytettiin tulevaisuustarkasteluiden lähtötietona. Tämän jälkeen työssä tehtiin kouluverkon optimointitarkasteluita erilaisilla suunnittelun lähtöolettamuksilla. Optimoinneissa huomioitiin koulun vahva