Oulun Eteläisen strategiatyön sparraus

Centria ammattikorkeakoulu

MDI sparraa Oulun eteläisiä seutukuntia valmistelemaan ja päivittämään alueen elinvoiman vahvistamiseen liittyvää strategiaa. Työ toteutetaan kevään 2019 aikana kolmen seudullisen työpajan sarjana, minkä lisäksi järjestetään ydinryhmän sparrausessiot strategian sisältöjen täsmentämiseksi. Straetgia ja työ valmistuu kesällä 2019.