Metropolipolitiikan kehittämistarpeet

Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö

Metropolipolitiikkaa on Suomessa toteutettu vuodesta 2007 alkaen. Metropolipolitiikan kärkiteemoina ovat olleet maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvät ns. MAL-asiat, alueen kansainvälinen kilpailukyky, maahanmuutto ja sosiaalisen eheyden kysymykset. MDI arvioi metropolipolitiikan kehittämistarpeita tulevaa hallituskautta pohjustaen. Selvitystyön ydin kohdistuu metropolipolitiikan toimintatapaan, joka on saanut tunnustusta käytännönläheisyydestään ja olennaisiin kysymyksiin keskittymisestään. Haasteina on aiemmin toimijoiden sitoutumisen vahvistaminen ja aluelähtöisten eriytettyjen politiikkatoimien edelleen kehittäminen. Työ valmistui maaliskuussa 2015.