Metropolipolitiikan arviointi

Aikataulu: Tammikuu-maaliskuu 2015
Resursointi: 22 työpäivää
Tiiminä: Janne Antikainen, Satu Tolonen, Timo Hämäläinen, Perttu Vartiainen, Eero Hostila, Petri Jalasto

Tapauskuvaus

Metropolipolitiikkaa on Suomessa toteutettu vuodesta 2007 alkaen. Metropolipolitiikan kärkiteemoina ovat olleet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) asiat, alueen kansainvälinen kilpailukyky, maahanmuutto ja sosiaalisen eheyden kysymykset. MDI arvioi metropolipolitiikan kehittämistarpeita toukokuussa 2015 käynnistynyttä Juha Sipilä I:n hallituskautta pohjustaen. Selvitystyön ydin kohdistui metropolipolitiikkaan toimintatapana, joka on saanut tunnustusta käytännönläheisyydestään ja olennaisiin kysymyksiin keskittymisestään. Haasteina ovat olleet toimijoiden sitoutumisen vahvistaminen ja aluelähtöisten eriytettyjen politiikkatoimien edelleen kehittäminen.

Toimenpiteet

Työpöytätyö, haastattelut metropolipolitiikan neuvottelukunnan jäsenille ja sihteeristölle sekä tutkijoille, raportointi

Tulokset

MDI:n arvioinnin mukaan metropolipolitiikkaa on Suomessa jatkettava. Metropolipolitiikka on myötävaikuttanut metropolialueen kehitykseen koko Suomen hyväksi. Tulevalla hallituskaudella tarvitaan kuitenkin aiempaa tarkemmin määriteltyjä tavoitteita, rajatumpia valintoja, sitovampia sopimuksia, täsmällisempiä välineitä sekä tehokkaampaa organisoitumista. Metropolipolitiikan ytimeen tulisi nostaa kaksi asiaa: MAL-kysymykset sekä alueen kasvun vahvistaminen, johon liittyy olennaisesti myös kansainvälistyminen. Radikaaleja sisällöllisiä muutoksia ei ole tarve tehdä. MDI korostaa johtajuuden ja linjaamiskyvyn merkitystä metropolialueen keskeisissä kehittämiskysymyksissä ja ehdottaa metropolipolitiikalle jatkossa tiiviimpää organisatorista ydintä, jossa on mukana korkein virkamies- ja poliittinen johto.

Materiaali

 ”Tahdommeko kehittää metropolia? Metropolipolitiikan kehittämistarpeet” -raportti: YMra_12_2015.pdf.