Matalapalkkatyön kasvu ja suomalainen sosiaaliturva

Valtioneuvoston kanslia

Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistuksen valmisteluhanke, TOIMI-hanke, tuottaa tietopohjaa perusturvan nykytilan ja tulevien ratkaisujen vaihtoehtojen kartoituksella. Yksi työmarkkinoiden keskeisistä käynnissä olevista muutoksista on samanaikainen vaativien työtehtävien ja matalapalkkaisen työn lisääntyminen. Erityisesti matalapalkkatyön lisääntyminen johtaa uudenlaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Matalapalkkatyön yhdistäminen asumisen tukemiseen, työmarkkinatukeen ja toimeentulotukeen vaatii uudenlaista tarkastelua. MDI osallistuu Oxford Research Oy:n kumppanina VN TEAS -selvitykseen, jossa tarkastellaan matalapalkkatyön kasvun vaikutuksia suomalaiseen sosiaaliturvaan. Työssä kerätään aineistoa verrokkimaista ja analysoidaan kansainvälisten esimerkkien pohjalta matalapalkkatyön lisääntymisen vaikutuksia Suomessa. Työ valmistuu tammikuussa 2019 ja tulokset julkaistaan helmikuussa.