Maaseutuverkoston toiminnan sparraus

Maaseutuverkostopalvelut

Maaseutuverkosto pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan maaseudun kehittämisohjelman toteutusta alkaneella ohjelmakaudella. MDI sparrasi Maaseutuverkostoa toimintasuunnitelman laatimisessa, verkostotyön organisoimisessa ja alueellisen toimijaverkoston kokoamisessa. Työ sisälsi verkostokoulutuksen ja työpajan sekä maaseutuverkostopäivän suunnittelun ja taustatyön. Työ valmistui maaliskuussa 2015.