Maakuntaohjelmien arvioinnit (9 kpl)

Aikataulu: kesäkuu 2012 – kesäkuu 2013
Resursointi: 117 työpäivää (12–20 työpäivää per maakuntaohjelma)
Tiiminä: Janne Antikainen, Tommi Ranta, Valtteri Laasonen, Sinikukka Pyykkönen, Lauri Menna

Tapauskuvaus

MDI arvioi edellisellä kierroksella puolet Suomen maakuntaohjelmista: arvioinnin kohteena olivat Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakuntaohjelmat. Arviointityö kohdistui kaikkien maakuntaohjelmien kohdalla siihen, missä määrin maakuntaohjelmat ovat toimineet maakuntien yhteisen tahdonmuodostuksen välineenä ja kehittämistoimintaa ohjaavana asiakirjana. Muutamien maakuntaohjelmien kohdalla maakuntaliitolla oli joitakin tarkentavia näkökulmia, jotka otettiin arvioinnissa huomioon.

Toimenpiteet

Dokumenttianalyysi työpöytätyönä, paikkatietopohjaiset analyysit (osassa toimeksiantoja), sähköiset kyselyt, teemahaastattelut, arviointipajat, raportointi.

Tulokset

Maakuntakohtaista vaihtelua on jonkin verran, mutta maakuntaohjelmat ovat pääosin onnistuneet hyvin alueensa tahdonmuodostuksen välineenä. Erityisen tärkeä merkitys on maakuntaohjelman valmisteluprosessilla, joka osallistaa laajan joukon alueen kehittäjiä ja sidosryhmiä työhön mukaan. Sen sijaan maakuntaohjelmat ovat onnistuneet keskimäärin heikommin kehittämistoiminnan suuntaamisessa, koska aidot valinnat jäävät pääsääntöisesti puuttumaan ohjelmista. MDI kannustaa maakuntien liittoja uudistamaan rohkeasti maakunnallista kehittämis- ja suunnittelujärjestelmää, jotta maakuntaohjelmiin saadaan enemmän strategisuutta ja toimintaa ohjaavaa vaikuttavuutta. Strategia- ja ohjelmatyössä intressien yhteensovittaminen ei saa olla pelkästään asioiden summaamista, vaan työssä on pyrittävä tekemään valintoja.

Materiaali

Etelä-Savon maakuntaohjelman arvioinnin loppuraportti (PDF)
Etelä-Suomen maakuntaohjelmien väliarvioinnin loppuraportti (PDF)
Pohjois-Savon maakuntaohjelman ulkoisen arvioinnin loppuraportti (PDF)
Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien jälkiarvioinnin loppuraportti (PDF)