Luonnon monimuotoisuuden edistämisen tehtävät maakunnissa

Ympäristöministeriö

Luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja luonnonsuojelun tehtävät muuttuvat maakuntauudistuksen yhteydessä, kun osa nykyisten ELY-keskusten ympäristöhallinnon tehtävistä siirtyy maakuntiin ja osa valtion lupa- ja valvontavirastoon Luovaan. Lisäksi luonnon monimuotoisuutta edistävät lukuisat sidosryhmät, kuten Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus ja Suomen metsäkeskus. Maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa on olennaista vahvistaa tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden edistämisestä ja saada monenkeskisen verkoston yhteispeli toimimaan. MDI kokoaa suomalaisten näkemyksiä kansalaiskyselyllä luonnon monimuotoisuudesta ja siihen perustuvien palvelujen merkityksestä. Luonnon monimuotoisuuden tehtäviä kartoitetaan myös viranomaisilta sähköisen kyselyn sekä alueellisten työpajojen avulla. Selvityksen aikana järjestään myös valtakunnallisen sidosryhmätilaisuus Helsingissä. Ympäristöministeriön tilaaman työn tuotokset muotoillaan kehittämisehdotuksiksi ja informaatio-ohjauksen keinoiksi. Työ valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.