Lapin maakuntastrategia

Aikataulu: elokuu 2013 – huhtikuu 2014
Resursointi: 26 työpäivää
Tiimi: Valtteri Laasonen, Janne Antikainen, Tommi Ranta, Lauri Menna

Tapauskuvaus

MDI päivitti Lapin liiton toimeksiannosta Lapin maakuntasuunnitelman, jossa osoitetaan alueen tavoiteltu kehitys ja strategia vuoteen 2040. Lapissa maakunnallisten kehittämistä ohjaavien asiakirjojen rakennetta ja jäsentelyä haluttiin uudistaa ja rakentaa ne vahvemmin ilmiölähtöisen tarkastelun kautta. Maakuntasuunnitelma tottelee Lapissa nyt nimeä Lapin maakuntastrategia 2040 ja uusi maakuntaohjelma nimeä Lappi-sopimus. Strategiassa esitetään lappilainen kehittämisen tahtotila. Siinä linjataan Lapin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2040 ja strategia näiden saavuttamiseksi.

Toimenpiteet

Perusteellinen dokumenttianalyysi, sähköinen kysely, maakuntasuunnitelmaa valmistelevat työpajat, 48-tuntinen strategialeiri, raportointi.

Tulokset

Työn tuloksena syntyi ilmiöpohjaiseen tarkasteluun perustuva maakuntasuunnitelma eli Lapin maakuntastrategia 2040.

Materiaali

Lappi – Euroopan arktinen portti. Lapin maakuntastrategia 2040. http://www.lappi.fi/lapinliitto/c/document_library/get_file?folderId=26224&name=DLFE-22708.pdf

Tilaajan suusta

“MDI otti rohkeasti vastaan haasteen maakuntastrategiatyön maustamisesta aidolla lappilaisella hulluudella ja oudolla taialla. Faktoihin perustuva työskentely pidettiin rentona, tuloksista tinkimättä.” – Mervi Nikander, ohjelmapäällikkö, Lapin liitto