Lapin Leader-päivien fasilitointi

Lapin ELY-keskus

MDI suunnittelee ja toteuttaa Lapin Leader-päivät Sodankylässä 5-6-6.2019