Laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelu, Siivet ja juuret -pajasarja

Aikataulu: Elo-marraskuu 2012
Resursointi: 18 työpäivää
Tiiminä: Janne Antikainen, Lauri Menna, Sinikukka Pyykkönen

Tapauskuvaus

MDI vastasi kuudesta laajan metropolialueen, eli Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen, yhteistoiminta-alueen tulevaisuustyöpajojen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Työssä hyödynnettiin tuloskortteja, joita työstettiin jokaisessa pajassa eteenpäin sekä hyödynnettiin ja syvennettiin hankkeen blogissa.

Toimenpiteet

Kuuden pajan sarja, koulutuspaketti

Tulokset

Tulevaisuustarkastelun tuotoksena kuvattiin kolmen maakunnan yhteistä tulevaisuutta ja tunnistettiin maakuntien yhteisiä kehittämisteemoja, tuotettiin näkemyksiä yhteisistä mahdollisuuksista ja avattiin polkua maakuntien nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön.

Työn tuloksista jalostettiin Uudenmaan liitolle strateginen koulutuspaketti virkamiehille ja kunnallisille päätöksentekijöille Uudenmaan kehityksestä, skenaario- ja tulevaisuustyöstä sekä aluekehittämis- ja –suunnittelujärjestelmän nykytilasta ja kehityksestä.

Materiaali

Raportti

Kannen kuva: Tuula Palaste-Eerola, Uudenmaan liitto