KUUMA-kuntien ja alueen yhteinen väestöennuste vuoteen 2040

KUUMA-seutu liikelaitos

MDI laskee väestöennusteen vuoteen 2040 asti KUUMA-kunnille yhteensä sekä jokaiselle kunnalle erikseen väestöennusteen, jossa lasketaan kyseisen alueen ja jokaisen kunnan väestönkehitys 2017–2040, ja kuvataan tarkemmin väestönkehityksen osatekijät sekä kunnan demografista kehitystä.