Kuntien kasvukysely

Aikataulu: Kyselyn toteutus syyskuussa 2014, valmistelu aloitettu keväällä 2014, raportointi marraskuussa.
Resursointi: 100 työpäivää
Tiimi: Janne Antikainen, Tommi Ranta, Valtteri Laasonen, Satu Tolonen, Anssi Kumpula

Tapauskuvaus

Suomessa on viime vuosina tehty kuntauudistusta. MDI:tä harmitti, että kuntien kehittäminen ja kasvu on kuntarakennekeskustelussa piiloutunut palveluiden ja kuntarajojen alle. Ennen kuin kakkua voi jakaa, on sitä kasvatettava. MDI halusi olla mukana saattamassa Suomea uuteen nousuun. Siksi selvitimme itse laajalla kyselyllä syyskuun aikana Suomen kaikkien kuntien kaikkien luottamushenkilöiden ja virkamiesjohdon näkemyksiä kasvusta ja kehittämisestä. Halusimme käynnistää keskustelua kuntien kasvupolitiikasta ja sen yhteydestä kuntarakenteeseen.

Toimenpiteet

Kysely lähetettiin 9 826 valtuutetulle ja johtavalle viranhaltijalle. Vastauksia saatiin yhteensä 2 363 kpl kaikkiaan 288 kunnasta (vastausprosentti 24 %).

Tulokset

Kuntien valtuutetut ja johtavat viranhaltijat antavat kansalliselle kuntauudistukselle kouluarvosanaksi 6,1. Keskuskaupungit suhtautuvat kuntauudistukseen kehyskuntia ja maaseutumaisia kuntia positiivisemmin, viranhaltijat luottamushenkilöitä kriittisemmin. Kunnat haluavat pitää kasvun eväät omissa käsissään. Kuntaliitosten sijaan kasvua haetaan ensisijaisesti itsenäisenä kuntana kuntien välistä yhteistyötä tiivistäen.

Materiaali

MDI Kuntakyselyn tulokset (PDF)