Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskeva selvitys

Valtiovarainministeriö

MDI toteuttaa yhdessä NHG:n kanssa valtiovarainministeriölle kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskevaa esiselvitystyötä. Maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien ja maakuntien väliset toimivalta- ja vuorovaikutussuhteet muotoutuvat uudenlaisiksi. Valmisteluvaiheessa on tiedostettu, että monien asioiden asiakaslähtöinen ja vaikuttava toteuttaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä kuntien ja maakunnan välillä. Yhdyspintatyötä on tehty maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa jo jonkin verran maakuntien ja kuntien kesken, mutta sisällöltään vaihtelevasti. Valtiovarainministeriön tilaamassa esiselvityksessä selvitetään, mitä yhdyspintojen mallintamiseksi on tähän mennessä tehty ja mitkä osa-alueet kaipaavat vielä tarkempaa mallintamista. Lisäksi nostetaan esille yhdyspintojen mallintamisen ja yhteistyön hyviä esimerkkejä ja potentiaalia. Esiselvitysvaiheen tavoitteena on tehostaa yhdyspintatyön koordinointia ja luoda yhteinen rakenne jatkotyöhön kansallisella tasolla. Keskeinen tavoite on myös tukea monialaisen maakunnan ja tulevaisuuden kunnan rakentamista.