Kulttuurin aluetietoperustan pilotointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

MDI tukee ja sparraa Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa hankkeessa kulttuurin aluetietoperustan pilotointia viiden maakunnan kanssa. Kulttuuritietoperustan kehittäminen on tunnistettu sekä kansallisesti että alueellisesti tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Kulttuuripolitiikan alalla on saatavissa tilasto- ja tutkimustietoa, mutta tieto on hajallaan ja erityisesti kulttuurin alueellinen tietoperusta ei ole kattava suhteessa siihen kohdistettuihin tarpeisiin. Pilotoinnissa testataan MDI:n ja Taideyliopiston vuonna 2018 tekemässä esiselvityksessä ehdotettujen tietolähteiden kokoamista maakuntien kanssa, käydään keskustelua alueen kulttuuritoimijoiden kesken tietoperustan kehittämisestä ja tulkitaan koottua kulttuurin tilasto- ja seurantatietoa. Pilottien avulla hiotaan kulttuurin alueellisen tilannekuvan viitekehystä sekä tuotetaan kansalliseen kulttuuripolitiikan tietoperustan kehittämiseen kehittämisehdotuksia alueellisesta näkökulmasta.