Kouvolan elinvoimaraketti. Kouvolan elinvoimaisuutta vahvistava ohjelmatyö

Kouvolan kaupunki

MDI rakentaa Kouvolaan elinvoimaraketin, jonka osia ovat elinvoimapolitiikan väylät, saavutettavuus, yritysmyönteisyys, kaavoitus ja asuminen sekä tonttipolitiikka. Työn tuloksena syntyy konkreettinen, tiivis ja selkeä Kouvolan elinvoimaisuutta korostava ja vahvistava ohjelma, josta löytyvät tärkeimmät toimenpiteet ja kehittämiskohteet. Työ toimii emäaluksena useille meneillään oleville ohjelmille, kuten mm. työllisyysohjelmalle, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta sekä osaamispohjaa vahvistavalle kehittämiselle, elinkeinopoliittiselle kehittämiselle sekä maaseudun kehittämiselle. Työ valmistuu maaliskuussa 2016.