Kirkkonummen elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat

Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunta laati kuntastrategian vuonna 2017. Vuotta myöhemmin strategiaa konkretisoidaan elinvoima- ja hyvinvointiohjelmilla. MDI auttaa kuntaa ohjelmien kokoamisessa analysoimalla ohjelmista tulleet kommentit ja sovittamalla niitä yhteen. Käytännössä MDI jäsentää ja jalostaa ohjelmia. Työhön sisältyy muutama sparraussessio kunnan johtoryhmän kanssa sekä laajempi käsittely luottamushenkilöiden kanssa. Sparraus tehdään kesä-elokuussa 2018.