Kehittämisyhtiöiden rooli kansallisessa elinkeinopolitiikassa

SEKES ry

SEKES ry on tilannut MDI:ltä selvityksen, jonka tarkoituksena on tuoda selvyyttä kehittämisyhtiöiden rooliin osana kansallista elinkeinopolitiikkaa. Selvityksessä tehdään kansainvälinen vertailuanalyysi Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Hollannin tekemistä tulkinnoista koskien kehittämisyhtiöiden hankerahoitusta.