Kaupunkiverkkotutkimuksen päivitys

MDI

MDI päivitti omana työnään kaupunkiverkkotutkimuksen, jolla on seurattu ja kehitetty kansallista kaupunkiverkkoa ja suomalaisia kaupunkiseutuja 20 vuoden ajan (1995, 1998, 2001, 2006). Kaupunkiverkkotutkimuksen metodi tilastotarkasteluna pyrittiin pitämään niin muuttumattoman kuin mahdollista mahdollisimman hyvän ajallisen vertailun (1995-2013) saamiseksi. Kaupunkiverkkotutkimuksen mukaan Suomessa on nyt toiminnallisesti merkittävää kaupunkiseutua. Kaupunkiseutujen määrä on supistunut, mutta vahvoja maakuntakeskuksia on enemmän kuin 90-luvun puolivälissä. Kaupunkiverkkotutkimus tausta-artikkeleineen ja täydentävine tilastoineen löytyy osoitteesta www.mdi.fi/kaupunkiverkko.