Kaupunkipolitiikan tiekartta IV – Kaupunkien mestarien liigaan

HYPO, SAK, PAM, Rakennusteollisuus, Rakennustietosäätiö, Sitra

MDI ehdottaa metropolialueelle omaa metropolisopimusta, joka rakentuu nykyisen MAL-sopimuksen päälle. Sopimus on aiempaa laajempi ja sisältää kasvun vauhdittamisen kannalta olennaiset koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikat. Pääradalle suositellaan kolmannen raiteen rakentamista ja luotijunayhteyksien ohjausta lentoaseman kautta Helsingin keskustaan. Metropolialueen sisäisiä yhteyksiä tehostettaisiin mm. ottamalla käyttöön ruuhkamaksujärjestelmä, joka hillitsee liikenteen haittoja. Helsingin kantakaupunkia on laajennettava ja metropolin muita keskuksia tiivistettävä. Ulkomaisten osaajien ja opiskelijoiden houkuttelua ja työnteon mahdollisuuksia parannetaan tekemällä englannista virallinen asiointikieli. Kielikysymyksen lisäksi Suomen huippuyliopistojen keskeisten alojen rahoitus on turvattava. Selvityksen tilaajina olivat Hypoteekkiyhdistys (Hypo), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Palvelualojen Ammattiliitto (PAM), Rakennusteollisuus RT ry, Sitra ja Rakennustietosäätiö. Loppuraportti: http://www.mdi.fi/content/uploads/2018/01/kaupunkienmestarienliigaan.pdf