Kaupunkipolitiikan tiekartan kirkastus 2020+

SAK, RT ja 5 muuta järjestöä

Työssä laaditaan konkreettinen kaupunkikehityksen tiekartta, joka sisältää tiivistyksen Suomen kaupungistumisen näköaloista ja kansantaloudellisista mahdollisuuksista sekä listauksen tulevan hallituskauden kaupunkipoliittisiksi toimenpiteiksi. Työn tuloksia hyödynnetään tulevan hallituksen ohjelman valmistelussa. Toteutusmuotona on intensiivinen klubimuotoisten keskustelujen sarja. Työ valmistui maaliskuussa 2015.