Kansallisen ohjelmallisen kehittämisen tietojen kerääminen

Tillväxtanalys (Ruotsi) ja KRD (Norja)

Muut pohjoismaat seuraavat aktiivisesti Suomen aluekehittämisen kenttää. MDI kokosi keväällä 2013 perustiedot työ- ja elinkeinoministeriön kansallisista ohjelmista Ruotsin kasvupolitiikasta vastaavalle Tillväxtanalysille ja Norjan alue- ja kuntaministeriölle (KRD). Naapurimaiden kiinnostuksen kohteena on erityisesti Suomessa lakkautettu KOKO. Tämän lisäksi tiedot kerättiin valmisteilla olevista INKA:sta ja kasvusopimuspolitiikasta. Ruotsi ja Norja ovat kiinnostuneita ohjelmallisen kehittämistyön sisällöistä ja käytännön toteuttamisesta.