Kansainväliset arviointi- ja selvitystyöt

Tilaaja: Useita tilaajia, esimerkiksi DG Regio
Aikataulu: 2014 –
MDI-tiimi: Janne Antikainen, Tommi Ranta, Valtteri Laasonen, Sinikukka Pyykkönen, Satu Tolonen

Tapauskuvaus
MDI toteuttaa vuosittain muutamia kansainvälisiä arviointi- ja selvitystöitä. MDI on mukana mm. eurooppalaisessa konsortiossa, joka on valittu yhdeksi DG Region vaikuttavuusanalyysien ja -tutkimusten puitesopimustoimittajaksi. Toimeksiannot käsittelevät mm. koheesiopolitiikan, rakennerahastojen ja investointirahaston tulevaisuutta, EU-politiikkojen vaikutusta ekonomiseen, sosiaaliseen ja alueelliseen kehitykseen sekä hallinnollisia kuluja ja hallintokapasiteettia.

Viimeisimpiä MDI:n toteuttamia kansainvälisiä hankkeita ovat olleet mm.:

  • Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallinnan yksinkertaistamismenettelyjen käyttöön liittyvä tutkimus, jossa selvitettiin EU-lainsäädännön vaatimusten ylittävää kansallista täytäntöönpanoa, eli suomeksi ohjelmatyön tarpeetonta monimutkaistumista ja kallistumista. Toteutus vuonna 2016. Tilaajana on DG Regio.
  • EU:n Itämeristrategian visiotyö 2030 kartoitus. Työssä kartoitetaan keskeisiä Itämeren kehitykseen vaikuttavia haasteita ja mahdollisuuksia talouden, teknologian, yhteiskunnan, ympäristön ja geopolitiikan saralla. Toteutus vuonna 2016. Tilaaja on Tillväxtverket Ruotsissa.
  • Tutkimus erityyppisistä rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeristrategian toteuttamiseksi. Työssä haastateltiin sidosryhmiä rahoitusmahdollisuuksien inventointitarpeista. Toteutus vuonna 2015. Tilaajana oli Interact Point Turku.
  • EU:n koheesiopolitiikan 2007–2013 arviointi. Työ kohdistui koheesiotoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävän tausta- ja pohjatiedon keräämiseen ja tietojen laadun varmistamiseen. Toteutus vuosina 2014–2015. Tilaajana oli DG Regio.

Toimenpiteet
Erilaiset menetelmät, kuten kansallisten viranomaisten haastattelut, viranomaisille tai tuensaajille suuntautuvat kyselyt ja työpajat.