Kalatalouden verkostoanalyysi

Kalatalousverkosto, Ruokaviraston verkostopalvelut

MDI toteuttaa kalatalouden verkostoanalyysin, jolla luodaan kokonaiskuva kansallisesta kalatalouden verkostosta ja tiedon kulusta sen sisällä. Verkostoanalyysiä tullaan käyttämään toimialan tiedonvälityksen ja verkostoitumistoimien kehittämisessä. Analyysi visualisoidaan Gephi-ohjelmalla.