Kaakkois-Suomen malli yritysten kasvupalveluihin

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysten kasvu ja menestys viitoittaa merkittäviltä osin myös alueiden kasvua ja kehitystä. Yrityksille tarjol-la olevat julkiset yrityspalvelut muuttuvat käynnissä olevan maakuntauudistuksen myötä. Kasvupalvelu-uudistuksella tavoitellaan aiempaa dynaamisempaa palvelutuotantoa. MDI sparraa syksyn 2017 aikana Kaakkois-Suomen maakuntia yritysten kasvupalvelukokonaisuuden suunnittelussa. Työn aikana perehdyttiin maakuntien tekemään kasvupalveluvalmisteluun, toteutettiin kaksi toimijoita osallistavaa työpajaa ja koottiin tiivis, kirjallinen tuotos tulevan toimintamallin suunnittelun pohjaksi.