Julkiset yrityspalvelut alueilla

Aikataulu: helmi-marraskuu 2012
Resursointi: 110 työpäivää
Tiimi: Tommi Ranta, Valtteri Laasonen, Anssi Uitto

Tapauskuvaus

MDI kokosi koko maan kattavan yhteenvedon julkisesti tuetuista innovaatio-, kansainvälistymis- ja alkavien yritysten palveluista alueilla. Selvityksen kohteena olivat seudulliset kehittämisyhtiöt ja teknologiakeskukset, ELY-keskukset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut – yhteensä 130 organisaatiota. Työn tilasivat työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Selvityksen rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Selvitys ilmestyi TEM:n verkkojulkaisuna marraskuussa 2012.

Toimenpiteet

Laajamittainen dokumenttianalyysi, kohdeorganisaatioiden internetsivujen ja saatavilla olevan aineiston analyysi palvelujen kartoittamiseksi, lomakekysely organisaatioiden johdolle, avainhenkilöhaastattelut, kyselyt yrityksille neljällä pilottialueella ja tuloksia luotaavat työpajat, raportinti ja tulosten esittely.

Tulokset

Työn tuloksena syntyi kokonaisnäkemys siitä, millaisia julkisesti tuettuja palveluja alueilta löytyy liittyen yritysten innovaatiotoimintaan ja kansainvälistymiseen sekä alkavien yritysten palveluihin. Kokonaisuutena selvityksen kohteena olleissa 130 organisaatioissa on kohdistettu 2 261 henkilötyövuotta yrityspalvelutuotantoon ja niiden tuottamiseen käytetään vuosittain 224 miljoonaa euroa.

Materiaali

Selvityksen loppuraportti ilmestyi TEMin julkaisuna http://www.tem.fi/files/34910/TEMjul_45_2012_web.pdf

Asiakkaan suusta

“MDI:n tekemän selvityksen tiiviit ja selkeät havainnot antoivat erinomaisen kokonaiskuvan yrityspalvelukentän tilasta ja haasteista alueilla.”

– Mika Pikkarainen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö